BigArrow
Nájdených 268
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke01.02.2009
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
397/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom01.01.2016
501/2013 Z. z.Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených01.01.2014
491/2013 Z. z.Výnos o hodnote služobnej rovnošaty Zboru väzenskej a justičnej stráže na r. 201401.03.2014
385/2012 Z. z.Výnos o hodnote služobnej rovnošaty Zboru väzenskej a justičnej stráže na r. 201301.03.2013
442/2011 Z. z.Výnos o hodnote služobnej rovnošaty01.03.2012
547/2010 Z. z.Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru01.01.2011
260/2010 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o služobnej rovnošate Železničnej polície15.06.2010
291/2009 Z. z.Zákon o Špecializovanom trestnom súde17.07.2009
285/2009 Z. z.Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie01.09.2009
251/2009 Z. z.Nariadenie o odškodnení za ujmu na zdraví pomocou poskytnutou Policajnému zboru01.07.2009
151/2009 Z. z.Vyhláška o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení01.05.2009
433/2008 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 200801.12.2008
508/2007 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 200701.12.2007
586/2006 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 200601.12.2006
219/2006 Z. z.Zákon o protikomunistickom odboji01.06.2006
590/2003 Z. z.Nariadenie o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície01.01.2004
532/2003 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obecnej polícii01.01.2004
471/2003 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 200301.12.2003