BigArrow
Nájdených 943
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
369/1990 Zb.Zákon o obecnom zriadení24.11.1990
45/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
332/2014 Z. z.Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
191/2014 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
180/2014 Z. z.Zákon o podmienkach výkonu volebného práva01.07.2014
18/2014 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
359/2013 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov
317/2013 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
192/2013 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
191/2013 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
49/2013 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
331/2012 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
211/2012 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
385/2011 Z. z.Vyhláška o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách15.11.2011
321/2011 Z. z.Opatrenie o poskytnutí dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí13.10.2011
226/2011 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí01.09.2011
179/2011 Z. z.Zákon o hospodárskej mobilizácii01.08.2011
578/2009 Z. z.Nariadenie o stupnici platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme01.01.2010
443/2009 Z. z.Druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a úhrada01.11.2009
...