BigArrow
Nájdených 124
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke01.02.2009
190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive01.01.2004
211/2000 Z. z.Zákon o slobode informácií01.01.2001
143/1998 Z. z.Letecký zákon01.07.1998
202/1995 Z. z.Devízový zákon01.10.1995
372/1990 Zb.Zákon o priestupkoch01.10.1990
397/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom01.01.2016
374/2014 Z. z.Zákon o pohľadávkach štátu01.01.2015
1/2014 Z. z.Zákon o organizovaní verejných športových podujatí01.02.2014
474/2013 Z. z.Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií01.01.2014
417/2013 Z. z.Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.01.2014
94/2013 Z. z.Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov01.06.2013
295/2011 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby01.10.2011
547/2010 Z. z.Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru01.01.2011
513/2009 Z. z.Zákon o dráhach01.01.2010
309/2009 Z. z.Zákon o obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby01.09.2009
411/2006 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku01.07.2006
224/2006 Z. z.Zákon o občianskych preukazoch01.07.2006
570/2005 Z. z.Zákon o brannej povinnosti01.01.2006
100/2005 Z. z.Vyhláška o nebezpečných látkach pri mimoriadnom zhoršení vôd01.04.2005