BigArrow
Nájdených 124
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
112/2015 Z. z.Zákon o príspevku športovému reprezentantovi01.01.2016
443/2010 Z. z.Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní01.01.2011
324/2009 Z. z.Nariadenie o sume dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie01.09.2009
285/2009 Z. z.Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie01.09.2009
184/2009 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave01.09.2009
154/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 200830.04.2009
7/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok15.01.2009
6/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny15.01.2009
649/2008 Z. z.Vyhláška o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe vykonania15.01.2009
561/2008 Z. z.Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa01.01.2009
447/2008 Z. z.Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia01.01.2009
263/2008 Z. z.Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 201101.08.2008
224/2006 Z. z.Zákon o občianskych preukazoch01.07.2006
382/2005 Z. z.Nariadenie o sume dávky v hmotnej núdzi, aktivačného a ochranného príspevku01.09.2005
82/2005 Z. z.Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní01.04.2005
486/2004 Z. z.Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie01.09.2004
485/2004 Z. z.Nariadenie o úprave sumy prídavku na dieťa01.09.2004
410/2004 Z. z.Zákon o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 200401.08.2004