BigArrow
Nájdených 272
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
311/2001 Z. z.Zákonník práce01.04.2002
503/2011 Z. z.Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu01.02.2012
244/2009 Z. z.Vyhláška o subjekte, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom20.06.2009
570/2007 Z. z.Minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít01.01.2008
462/2007 Z. z.Zákon o organizácii pracovného času v doprave01.11.2007
448/2007 Z. z.Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia01.10.2007
518/2006 Z. z.Podmienky zdravotnej spôsobilosti a klasifikácie na výkon mimoriadnej služby 01.10.2006
451/2006 Z. z.Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi15.07.2006
441/2006 Z. z.Ppodrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti pre lesný hospodársky plán15.07.2006
384/2006 Z. z.Nariadenie o výške pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným01.07.2006
346/2006 Z. z.Nariadenie o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov01.06.2006
281/2006 Z. z.Nariadenie o požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami01.07.2006
280/2006 Z. z.Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov01.09.2006
276/2006 Z. z.Nariadenie o požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami01.07.2006
253/2006 Z. z.Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s azbestom pri práci01.06.2006
115/2006 Z. z.Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku01.03.2006
495/2005 Z. z.Vyhláška o posúdení spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby09.11.2005
291/2005 Z. z.Vyhláška o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie01.07.2005
120/2005 Z. z.Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom01.04.2005
462/2004 Z. z.Vyhláška o predpokladoch na výkon starostlivosti o životné prostredie01.10.2004