BigArrow
Nájdených 585
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
663/2007 Z. z.Zákon o minimálnej mzde01.02.2008
311/2001 Z. z.Zákonník práce01.04.2002
435/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu01.01.2016
434/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty01.01.2016
432/2015 Z. z.Nariadenie o platových tarifách zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme01.01.2016
431/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov01.01.2016
392/2015 Z. z.Zákon o rozvojovej spolupráci01.01.2016
279/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 201601.01.2016
190/2015 Z. z.Vyhláška o výške a úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií01.09.2015
297/2014 Z. z.Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 201501.01.2015
173/2014 Z. z.Výnos o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky01.07.2014
441/2013 Z. z.Nariadenie o stupnici platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme01.01.2014
440/2013 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov01.01.2014
326/2012 Z. z.Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 201301.01.2013
62/2012 Z. z.Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek01.04.2012
578/2009 Z. z.Nariadenie o stupnici platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme01.01.2010
550/2009 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov01.01.2010
317/2009 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch01.11.2009
244/2009 Z. z.Vyhláška o subjekte, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom20.06.2009
122/2009 Z. z.Nariadenie o sume zahraničného príspevku01.04.2008
...