BigArrow
Nájdených 4
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
483/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení30.11.1990
97/1967 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce a predpisov o nemocenskom poistení24.10.1967
71/1958 Zb.Zákon o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru17.10.1958
143/1946 Zb.Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce.24.06.1946