BigArrow
Nájdených 477
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
311/2001 Z. z.Zákonník práce01.04.2002
245/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)01.10.2014
244/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)01.10.2014
221/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa01.09.2014
211/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)01.08.2014
210/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo)01.09.2014
315/2009 Z. z.Vyhláška o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi01.08.2009
553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme01.01.2004
2/1991 Zb.Zákon o kolektívnom vyjednávaní01.02.1991
43/1975 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o právomociach odborových orgánov v súvislosti s organizáciou výrobných hospodárskych jednotiek a ich štatúty schválené uznesením Predsedníctva Ústrednej rady odborov z 5. februára 197529.04.1975
12/1956 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Jednotného fondu pracujúcich28.04.1956
193/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
149/2015 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
127/2015 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
114/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
92/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
58/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
52/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
44/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
18/2015 Z. z.Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
...