BigArrow
Nájdených 10
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
311/2001 Z. z.Zákonník práce01.04.2002
103/2007 Z. z.Zákon o tripartite01.04.2007
50/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ministerstvo pracovných síl a Povereníctvo pracovných síl01.09.1957
294/2012 Z. z.Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
439/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
329/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnych zmluvám vyššieho stupňa
106/1999 Z. z.Zákon o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite)15.06.1999
55/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi v znení zákona č. 3/1991 Zb.28.02.1996
120/1990 Zb.Zákon, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi23.04.1990
216/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách.06.12.1946