BigArrow
Nájdených 457
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
251/2012 Z. z.Zákon o energetike01.09.2012
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách01.04.2002
311/2001 Z. z.Zákonník práce01.04.2002
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde01.09.1994
61/2015 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.04.2015
307/2014 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti01.01.2015
123/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami01.06.2014
103/2014 Z. z.Zákon o divadelnej a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.07.2014
58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii01.06.2014
401/2012 Z. z.Opatrenie o sadzbe stravného pri zahraničných pracovných cestách01.01.2013
345/2012 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe01.01.2013
182/2011 Z. z.Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov20.07.2011
151/2010 Z. z.Zákon o zahraničnej službe01.07.2010
550/2009 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov01.01.2010
437/2009 Z. z.Vyhláška ustanovujúca predpoklady a požiadavky na pedagogických zamestnancov01.11.2009
430/2009 Z. z.Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch01.11.2009
400/2009 Z. z.Zákon o štátnej službe01.11.2009
...