BigArrow
Nájdených 328
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
387/2013 Z. z.Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín01.01.2014
342/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov15.11.2013
436/2012 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na ochranu zvierat na vedecké alebo vzdelávacie účely01.01.2013
432/2012 Z. z.Nariadenie vlády o požiadavkách na ochranu zvierat počas usmrcovania01.01.2013
238/2012 Z. z.Nariadenie vlády na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec15.09.2012
206/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev01.08.2012
196/2012 Z. z.Vyhláška o obsahu protokolu veterinárneho klinického skúšania01.09.2012
178/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri01.07.2012
148/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely01.06.2012
143/2012 Z. z.Vyhláška o chove nebezpečných živočíchov15.05.2012
100/2012 Z. z.Vyhláška o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu01.04.2012
20/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka01.02.2012
19/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat01.02.2012
18/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii a registrácii oviec a kôz01.02.2012
17/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii a registrácii ošípaných01.02.2012
16/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat01.02.2012
13/2012 Z. z.Vyhláška o skúškach poľovníkov01.02.2012
275/2010 Z. z.Nariadenie o pravidlách ochrany kurčiat na produkciu mäsa01.07.2010
346/2009 Z. z.Nariadenie o chemických, farmaceutických a analytických postupoch01.09.2009
609/2008 Z. z.Nariadenie o zákaze používania niektorých látok v chove hospodárskych zvierat01.01.2009
...