BigArrow
Nájdených 322
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
152/1995 Z. z.Zákon o potravinách01.01.1996
30/2014 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na nápoje01.04.2014
29/2014 Z. z.Vyhláška o majonézach a majonézových výrobkoch01.04.2014
24/2014 Z. z.Vyhláška o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách01.04.2014
2/2014 Z. z.Vyhláška o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia01.02.2014
292/2013 Z. z.Vyhláška o ovocných šťavách a podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu28.10.2013
425/2012 Z. z.Vyhláška o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich01.01.2013
424/2012 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na jedlé rastlinné tuky a rastlinné oleje01.01.2013
423/2012 Z. z.Vyhláška o mäse jatočných zvierat01.01.2013
127/2012 Z. z.Vyhláška o označovaní potravín01.05.2012
99/2012 Z. z.Vyhláška o hlbokozmrazených potravinách01.04.2012
44/2012 Z. z.Vyhláška o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré01.03.2012
43/2012 Z. z.Vyhláška o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch01.03.2012
41/2012 Z. z.Vyhláška o mede01.03.2012
40/2012 Z. z.Vyhláška o kakau a čokoláde01.03.2012
39/2012 Z. z.Vyhláška o kávových extraktoch a čakankových extraktoch01.03.2012
38/2012 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach01.03.2012
37/2012 Z. z.Vyhláška, ktorou sa upravujú niektoré cukry01.03.2012
360/2011 Z. z.Nariadenie vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka01.11.2011
359/2011 Z. z.Nariadenie vlády o požiadavkách na potravinárske prevádzkarne01.11.2011
...