BigArrow
Nájdených 333
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
152/1995 Z. z.Zákon o potravinách01.01.1996
309/2015 Z. z.Vyhláška o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách01.12.2015
243/2015 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na označovanie potravín01.11.2015
30/2015 Z. z.Novela zákona o potravinách01.04.2015
164/2014 Z. z.Vyhláška označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné účely01.07.2014
163/2014 Z. z.Vyhláška dobrovoľného označovania potravín na účely informovania spotrebiteľa01.07.2014
132/2014 Z. z.Vyhláška o spracovanom ovocí a zelenine, hubách, olejninách, zemiakoch a výrobkoch z nich01.06.2014
30/2014 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na nápoje01.04.2014
29/2014 Z. z.Vyhláška o majonézach a majonézových výrobkoch01.04.2014
24/2014 Z. z.Vyhláška o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách01.04.2014
2/2014 Z. z.Vyhláška o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia01.02.2014
292/2013 Z. z.Vyhláška o ovocných šťavách a podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu28.10.2013
425/2012 Z. z.Vyhláška o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich01.01.2013
424/2012 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na jedlé rastlinné tuky a rastlinné oleje01.01.2013
423/2012 Z. z.Vyhláška o mäse jatočných zvierat01.01.2013
127/2012 Z. z.Vyhláška o označovaní potravín01.05.2012
99/2012 Z. z.Vyhláška o hlbokozmrazených potravinách01.04.2012
44/2012 Z. z.Vyhláška o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré01.03.2012
43/2012 Z. z.Vyhláška o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch01.03.2012
41/2012 Z. z.Vyhláška o mede01.03.2012
...