BigArrow
Nájdených 410
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách26.03.1997
360/2011 Z. z.Nariadenie vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka01.11.2011
289/2011 Z. z.Nariadenie vlády o technických požiadavkách na hriadele traktorov29.09.2011
267/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe15.06.2010
507/2009 Z. z.Nariadenie o šírení rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového01.07.2010
350/2009 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve01.09.2009
347/2009 Z. z.Nariadenie o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy01.09.2009
313/2009 Z. z.Zákon o vinohradníctve a vinárstve01.09.2009
294/2009 Z. z.Nariadenie o podmienkach prideľovania kvót mlieka01.09.2009
189/2009 Z. z.Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe01.06.2009
15/2009 Z. z.Vyhláška o spôsobe vedenia ovocných sadov a chmeľníc01.02.2009
341/2008 Z. z.Nariadenie o poskytovaní podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov01.09.2008
239/2007 Z. z.Nariadenie o výbere žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia01.06.2007
80/2007 Z. z.Nariadenie o vydávaní licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov01.03.2007
69/2007 Z. z.Vyhláška o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe14.02.2007
58/2007 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh01.02.2007
57/2007 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh01.02.2007
56/2007 Z. z.Nariadenie o uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh01.02.2007
55/2007 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh01.02.2007
54/2007 Z. z.Nariadenie o požiadavkách na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh01.02.2007
...