BigArrow
Nájdených 162
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
178/2012 Z. z.Vyhláška o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri01.07.2012
360/2011 Z. z.Nariadenie vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka01.11.2011
275/2010 Z. z.Nariadenie o pravidlách ochrany kurčiat na produkciu mäsa01.07.2010
45/2010 Z. z.Vyhláška o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci01.03.2010
294/2009 Z. z.Nariadenie o podmienkach prideľovania kvót mlieka01.09.2009
82/2008 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje identifikácia a registrácia včelstiev15.03.2008
367/2007 Z. z.Nariadenie o opatreniach na kontrolu moru hydiny15.08.2007
239/2007 Z. z.Nariadenie o výbere žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia01.06.2007
438/2006 Z. z.Nariadenie o nežiaducich látkach v krmivách01.07.2006
435/2006 Z. z.Nariadenie o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia01.07.2006
389/2005 Z. z.Nariadenie o správnej farmárskej praxi01.09.2005
47/2005 Z. z.Nariadenie o premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi15.02.2005
41/2005 Z. z.Nariadenie o požiadavkách produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu15.02.2005
342/2004 Z. z.Nariadenie o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na preteky01.06.2004
278/2003 Z. z.Nariadenie o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka01.08.2003
277/2003 Z. z.Nariadenie o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných 01.08.2003
276/2003 Z. z.Nariadenie o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných 01.08.2003
736/2002 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc01.01.2003
735/2002 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných01.01.2003
730/2002 Z. z.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat01.01.2003