BigArrow
Nájdených 7
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
178/1998 Z. z.Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach01.07.1998
161/1998 Z. z.Zákon o Komore kominárov Slovenska01.07.1998
125/1946 Zb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok.12.06.1946
124/1946 Zb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov.12.06.1946
524/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov15.12.2005
63/1948 Zb.Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků.17.04.1948
111/1947 Zb.Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských.01.07.1947