BigArrow
Nájdených 52
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
18/1996 Z. z.Zákon o cenách01.04.1996
222/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike30.07.2013
221/2013 Z. z.Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike30.07.2013
195/2013 Z. z.Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody15.07.2013
194/2013 Z. z.Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov15.07.2013
193/2013 Z. z.Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve10.07.2013
283/2012 Z. z.Vyhláška o cenovej regulácii za dodávku elektriny malému podniku25.09.2012
260/2011 Z. z.Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom15.09.2011
281/2001 Z. z.Zákon o zájazdoch, podnikaní cestovných kancelárií a cestovných agentúr01.10.2001
88/1996 Z. z.Vyhláška o cenách špeciálnej techniky01.04.1996
87/1996 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cenách01.04.1996
144/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike01.07.2015
143/2015 Z. z.Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike01.07.2015
382/2014 Z. z.Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
456/2013 Z. z.Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
444/2013 Z. z.Novela vyhlášky o cenách v znení neskorších predpisov01.01.2014
356/2013 Z. z.Novela zákona o cenách v znení neskorších predpisov01.01.2014
66/2013 Z. z.Oznámenie o ustanovení rozsahu regulácie cien v oblasti zdravotníctva
380/2012 Z. z.Oznámenie o maximálnych cenách a poštovom platobnom styku
222/2012 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 217/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou01.08.2012