BigArrow
Nájdených 82
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
547/2005 Z. z.Zákon o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy10.12.2005
514/2003 Z. z.Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci01.07.2004
503/2003 Z. z.Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom01.01.2004
268/2003 Z. z.Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 01.10.2003
564/2001 Z. z.Zákon o verejnom ochrancovi práv01.01.2002
310/2001 Z. z.Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 01.10.2001
221/2001 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú opatrenia pri narodení, úmrtí a nezvestnosti01.07.2001
277/2000 Z. z.Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 01.09.2000
256/1998 Z. z.Zákon o ochrane svedka01.01.1999
312/1997 Z. z.Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 29.11.1997
75/1993 Z. z.Nariadenie o vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku08.04.1993
296/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky23.06.1992
128/1992 Zb.Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 03.04.1992
403/1990 Zb.Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd01.11.1990
119/1990 Zb.Zákon o súdnej rehabilitácii01.07.1990
123/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku01.11.1983
65/1969 Zb.Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii.30.06.1969
100/1961 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami28.09.1961
206/1949 Zb.Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine.22.09.1949