BigArrow
Nájdených 5
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
293/1992 Zb.Zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam11.06.1992
612/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví01.01.1993
263/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok01.01.1993
70/1983 Zb.Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)