BigArrow
Nájdených 8
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy01.10.2013
97/1952 Zb.Nariadenie o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku01.07.1950
252/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov11.10.1999
544/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích20.12.1991
509/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník01.01.1992
231/1991 Zb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích01.06.1991
70/1983 Zb.Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)