BigArrow
Nájdených 13
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
380/2014 Z. z.Vyhláška ku zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní01.01.2015
335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní01.01.2015
337/2011 Z. z.Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie01.01.2012
315/2009 Z. z.Vyhláška o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi01.08.2009
420/2004 Z. z.Zákon o mediácii01.09.2004
67/1955 Zb.Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov.15.01.1956
336/2014 Z. z.Novela zákona o rozhodcovskom konaní a o sídlach a obvodoch súdov SR01.01.2015
332/2011 Z. z.Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi01.01.2012
448/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov29.11.2001
71/1991 Zb.Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
54/1991 Zb.Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní výnosu o odchylnom určení príslušnosti pre rozhodovanie niektorých sporov
106/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži01.05.1990