BigArrow
Nájdených 189
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa01.07.2007
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti01.01.2005
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
391/2015 Z. z.Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov01.01.2016
387/2015 Z. z.Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave01.01.2016
102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov01.05.2014
225/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek15.08.2013
161/2011 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu01.07.2011
194/2009 Z. z.Požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát01.06.2009
641/2008 Z. z.Vyhláška o zariadeniach využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier01.01.2009
406/2008 Z. z.Vyhláška o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách01.11.2008
253/2008 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek15.07.2008
109/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov01.04.2008
404/2007 Z. z.Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov01.09.2007
79/2006 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov11.08.2007
171/2005 Z. z.Zákon o hazardných hrách01.05.2005
578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch01.11.2004
577/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia01.01.2005
437/2004 Z. z.Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia01.08.2004
206/2004 Z. z.Vyhláška o kontrolných známkach na označovanie spotrebiteľského balenia liehu01.05.2004