BigArrow
Nájdených 117
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
223/2002 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva Patentový zákon01.05.2002
7/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o predĺžení prioritných lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok15.03.1959
133/2015 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci01.07.2015
414/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok01.01.2015
408/2014 Z. z.Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru01.04.2015
72/2014 Z. z.Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu a Poplatkového poriadku k patentovému dohovoru01.04.2014
71/2014 Z. z.Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov01.04.2014
70/2014 Z. z.Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov01.04.2014
69/2014 Z. z.Oznámenie o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov01.04.2014
502/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
340/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky
214/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnej ochrane práv na výsledky duševnej činnosti, ktoré sú využívané a získavané v procese dvojstrannej vojensko-technickej spolupráce
157/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci28.05.2011
265/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
476/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov01.12.2009
355/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)04.09.2009
354/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
337/2009 Z. z.Oznámenie o zmenách Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medz. zápise ochr. známok
163/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
127/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci