BigArrow
Nájdených 3059
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
296/2012 Z. z.Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu28.09.2012
59/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát dohovoru01.03.2012
201/2011 Z. z.Nariadenie o chemickej analýze a monitorovaní stavu vôd01.07.2011
583/2008 Z. z.Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti31.12.2008
369/2008 Z. z.Nariadenie o opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou01.10.2008
78/2006 Z. z.Nariadenie o zvukových výstražných zariadeniach pre vozidlá15.02.2006
77/2006 Z. z.Nariadenie o hmotnosti a rozmeroch dvojkolesových a trojkolesových vozidiel15.02.2006
74/2006 Z. z.Nariadenie o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových vozidlách15.02.2006
73/2006 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové vozidlá15.02.2006
72/2006 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách inštalácie zadnej tabuľky 15.02.2006
71/2006 Z. z.Nariadenie o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel15.02.2006
68/2006 Z. z.Nariadenie o spätnom chode poľnohospodárskych a lesných traktorov15.02.2006
67/2006 Z. z.Nariadenie o určitom vybavení a charakteristike poľnohospodárskych traktorov15.02.2006
66/2006 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách na meranie rýchlosti traktorov15.02.2006
65/2006 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore15.02.2006
64/2006 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách poľnohospodárskych a lesných traktorov15.02.2006
274/2004 Z. z.Nariadenie o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel01.05.2004
223/2002 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva Patentový zákon01.05.2002
19/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády SR15.01.2002
352/1997 Z. z.Ústavný zákon o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou01.05.1999
...