BigArrow
Nájdených 317
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
404/2011 Z. z.Zákon o pobyte cudzincov01.01.2012
474/2005 Z. z.Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí01.01.2006
736/2004 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve01.01.2005
480/2002 Z. z.Zákon o azyle01.01.2003
298/1999 Z. z.Zákon o správe štátnych hraníc01.12.1999
143/1975 Zb.Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou22.12.1975
41/1974 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky07.05.1974
18/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o otvorení hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice06.03.1974
25/1965 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky08.04.1965
111/1948 Zb.Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem.01.06.1948
2/1946 Zb.Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Svazom sovietskych socialistických republík.21.01.1946
199/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Maďarskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
86/2015 Z. z.Oznámenie o Dohode medzi SR a Talianskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
495/2013 Z. z.Novela zákona o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.01.2014
75/2013 Z. z.Novela zákona o pobyte cudzincov01.05.2013
545/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete01.01.2012
427/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz formou výmeny nót
223/2011 Z. z.Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní20.07.2011
164/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz
76/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej v Bruseli 18. septembra 2007
...