BigArrow
Nájdených 191
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
419/2013 Z. z.Vyhláška o spotrebiteľskom balení01.01.2014
119/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z.01.06.2013
140/2009 Z. z.Nariadenie o typovom schvaľovaní motorových vozidiel29.04.2009
120/2009 Z. z.Nariadenie o analytických a toxikologicko-farmakologických normách01.05.2009
478/2008 Z. z.Vyhláška o požiarnom uzáveri01.01.2009
436/2008 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách posudzovania zhody na strojové zariadenia29.12.2009
294/2005 Z. z.Nariadenie o meradlách30.10.2006
245/2005 Z. z.Vyhláška o certifikácii hnojív15.06.2005
194/2005 Z. z.Nariadenie o elektromagnetickej kompatibilite20.07.2007
2/2005 Z. z.Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí01.02.2005
572/2004 Z. z.Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami01.11.2004
517/2004 Z. z.Podrobnosti o špecifických činnostiach ústredných orgánov štátnej správy01.10.2004
448/2004 Z. z.Nariadenie o označovaní krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia01.08.2004
417/2004 Z. z.Nariadenie o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely01.01.2005
308/2004 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách pre elektrické zariadenia15.05.2004
143/2004 Z. z.Vykonávacia vyhláška k Puncovému zákonu01.04.2004
135/2004 Z. z.Vyhláška o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov01.04.2004
102/2004 Z. z.Vyhláška o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu SR01.03.2004
11/2004 Z. z.Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii, štátnom overovaní kvality výrobkov01.05.2004
516/2003 Z. z.Postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva01.01.2004