BigArrow
Nájdených 58
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
525/2011 Z. z.Výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry01.02.2012
385/2008 Z. z.Zákon o Tlačovej agentúre SR01.01.2009
471/2003 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 200301.12.2003
481/2000 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií01.01.2001
73/1998 Z. z.Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže01.04.1998
198/1994 Z. z.Zákon o Vojenskom spravodajstve09.08.1994
46/1993 Z. z.Zákon o Slovenskej informačnej službe15.02.1993
597/1992 Zb.Zákon o zrušení ČS rozhlasu, ČS televízie a ČS tlačovej kancelárie23.12.1992
543/1992 Zb.Zákon o zrušení Federálnej bezpečnostnej informačnej služby31.12.1992
192/2011 Z. z.Zákon o súdoch01.08.2011
36/2011 Z. z.Výnos na r. 2011 o hodnote rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže01.03.2011
312/2010 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy15.07.2010
70/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.04.2009
624/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. februára 2008 č. 11/2008 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2008
612/2008 Z. z.Podrobnosti zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a poskytovania údajov01.01.2009
278/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov01.08.2008
61/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.03.2008
408/2006 Z. z.Úplné znenie zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
183/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 538/M-98, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
623/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov01.01.2006