BigArrow
Nájdených 306
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice01.09.2008
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách01.04.2002
373/2011 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie15.11.2011
296/2011 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 201201.01.2012
295/2011 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby01.10.2011
135/2011 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc29.04.2011
134/2011 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o náležitostiach žiadosti o dotáciu, náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a účele dotácie a o náležitostiach výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci29.04.2011
66/2011 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie28.03.2011
545/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR01.01.2011
544/2010 Z. z.Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR01.01.2011
526/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR01.01.2011
525/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR01.01.2011
524/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR01.01.2011
498/2010 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 201101.01.2011
381/2010 Z. z.Zákon o špecifických štátnych zárukách30.09.2010
375/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 201101.01.2011
289/2010 Z. z.Vyhláška o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery01.07.2010
129/2010 Z. z.Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov02.04.2010
599/2009 Z. z.Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby01.01.2010
497/2009 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 201001.01.2010
...