BigArrow
Nájdených 724
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke01.02.2009
582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady01.11.2004
222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty01.05.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov01.01.2004
211/2000 Z. z.Zákon o slobode informácií01.01.2001
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde01.09.1994
71/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov17.03.1992
511/1992 Zb.Zákon o správe daní a poplatkov01.01.1993
359/2015 Z. z.Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní01.01.2016
176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím01.09.2015
61/2015 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.04.2015
361/2014 Z. z.Zákon o dani z motorových vozidiel01.01.2015
218/2013 Z. z.Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov01.08.2013
384/2011 Z. z.Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií01.01.2012
381/2011 Z. z.Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.01.2012
378/2011 Z. z.Vyhláška o spôsobe označovania platby dane01.01.2012
324/2011 Z. z.Zákon o poštových službách14.10.2011
500/2009 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty01.01.2010
493/2009 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností01.12.2009
...