BigArrow
Nájdených 382
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
18/1996 Z. z.Zákon o cenách01.04.1996
260/2011 Z. z.Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom15.09.2011
513/2009 Z. z.Zákon o dráhach01.01.2010
221/2008 Z. z.Pravidlá pre duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt pre finančný trh01.07.2008
220/2008 Z. z.Vyhláška o duálnom zobrazení cien pre hazardné hry01.07.2008
107/2008 Z. z.Nariadenie o štátnych veterinárnych činnostiach súkromnými veterinárnymi lekármi01.04.2008
97/2008 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov27.03.2008
38/2005 Z. z.Vyhláška o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav15.02.2005
755/2004 Z. z.Nariadenie o výške neregulovaných platieb, výške poplatkov s užívaním vôd01.01.2005
481/2000 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií01.01.2001
88/1996 Z. z.Vyhláška o cenách špeciálnej techniky01.04.1996
87/1996 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cenách01.04.1996
58/1995 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 199501.04.1995
97/1992 Zb.Nariadenie o úprave vlastníckych vzťahov k pôde24.03.1992
118/1985 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien01.01.1986
58/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín.01.10.1978
22/1971 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad01.04.1971
23/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa zrušujú predpisy o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom05.03.1968
179/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave cien za práce vykonávané počtovníckymi strojmi01.01.1965
253/1949 Zb.Nariadenie o zrušení Najvyššieho úradu cenového.13.12.1949
...