BigArrow
Nájdených 555
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
123/2012 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci15.04.2012
511/2011 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 201201.01.2012
493/2011 Z. z.Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti01.03.2012
453/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sumy dotácie na rozvoj bývania01.01.2012
353/2011 Z. z.Opatrenie o vzore žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania01.01.2012
321/2011 Z. z.Opatrenie o poskytnutí dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí13.10.2011
226/2011 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí01.09.2011
219/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike15.07.2011
218/2011 Z. z.Vyhláška o cenovej regulácii poskytovania vodohospodárskych služieb15.07.2011
135/2011 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc29.04.2011
134/2011 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o náležitostiach žiadosti o dotáciu, náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a účele dotácie a o náležitostiach výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci29.04.2011
66/2011 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie28.03.2011
22/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách01.02.2011
21/2011 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií29.01.2011
545/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR01.01.2011
544/2010 Z. z.Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR01.01.2011
526/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR01.01.2011
525/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR01.01.2011
524/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR01.01.2011
443/2010 Z. z.Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní01.01.2011
...