BigArrow
Nájdených 643
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách01.04.2002
219/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita a výška investičnej pomoci15.09.2015
155/2015 Z. z.Výnos o poskytovaní dotácií zo ŠR na úhradu nákladov na úseku registra adries07.07.2015
75/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka15.04.2015
36/2015 Z. z.Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve01.03.2015
421/2014 Z. z.Nariadenie vlády o platových tarífách Hasičského zboru a zboru Horskej služby01.01.2015
419/2014 Z. z.Nariadenie o limitoch na obstaranie automobilov štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami01.01.2015
385/2014 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 201501.01.2015
374/2014 Z. z.Zákon o pohľadávkach štátu01.01.2015
361/2014 Z. z.Zákon o dani z motorových vozidiel01.01.2015
342/2014 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby01.01.2015
321/2014 Z. z.Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.12.2014
292/2014 Z. z.Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov01.11.2014
284/2014 Z. z.Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií01.01.2015
107/2014 Z. z.Nariadenie o poskytovaní pomoci pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi01.05.2014
102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov01.05.2014
59/2014 Z. z.Vyhláška o poskytnutí dotácií na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí01.06.2014
473/2013 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 201401.01.2014
449/2013 Z. z.Opatrenie o vzore žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania01.01.2014
294/2013 Z. z.Opatrenie o poskytnutí vianočného príspevku v roku 201330.09.2013
...