BigArrow
Nájdených 155
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
165/2015 Z. z.Nariadenie vlády na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií01.08.2015
253/2014 Z. z.Vyhláška o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií25.09.2014
286/2013 Z. z.Vyhláška o poplatkoch v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami15.09.2013
6/2013 Z. z.Opatrenie o starobnom dôchodkovom sporení15.01.2013
5/2013 Z. z.Opatrenie o výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch15.01.2013
247/2012 Z. z.Vyhláška o základnom bankovom produkte01.09.2012
180/2012 Z. z.Opatrenie o metódach a postupoch v dôchodkovom fonde01.07.2012
179/2012 Z. z.Vyhláška o doplnkovom dôchodkovom sporení01.07.2012
163/2012 Z. z.Opatrenie o informácii, službe a plnení, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením15.06.2012
162/2012 Z. z.Opatrenie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti15.06.2012
161/2012 Z. z.Vyhláška o dôchodkovej spoločnosti15.06.2012
384/2011 Z. z.Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií01.01.2012
290/2010 Z. z.Vyhláška o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro01.07.2010
492/2009 Z. z.Zákon o platobných službách01.12.2009
101/2008 Z. z.Vyhláška o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti01.04.2008
625/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 200601.01.2006
747/2004 Z. z.Zákon o dohľade nad finančným trhom01.01.2006
183/2004 Z. z.Podmienky na udelenie povolenia na vznik dôchodkovej správcovskej spoločnosti15.04.2004
387/2002 Z. z.Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu01.09.2002
600/2001 Z. z.Vyhláška o registri hypoték a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu01.01.2002