BigArrow
Nájdených 1478
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach01.12.2011
131/2010 Z. z.Zákon o pohrebníctve01.01.2011
355/2007 Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia01.09.2007
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti01.01.2005
377/2004 Z. z.Zákon o ochrane nefajčiarov01.07.2004
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
140/1998 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach01.06.1998
397/2014 Z. z.Vyhláška o zozname farmaceuticko-nákladových skupín na rok 201531.12.2014
396/2014 Z. z.Vyhláška o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 201531.12.2014
233/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie01.09.2014
232/2014 Z. z.Vyhláška o postupe pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti01.09.2014
209/2014 Z. z.Vyhláška o rozsahu odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti01.08.2014
208/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby01.08.2014
127/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia20.05.2014
74/2014 Z. z.Vyhláška ustanovujúca zoznam hlásení do národných zdravotných registrov01.04.2014
56/2014 Z. z.Vyhláška o poučení pred vykonaním sterilizácie osoby01.04.2014
44/2014 Z. z.Vyhláška zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie01.03.2014
10/2014 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve01.02.2014
9/2014 Z. z.Vyhláška o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov01.02.2014
448/2013 Z. z.Vyhláška ustanovujúca index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 201431.12.2013
...