BigArrow
Nájdených 1087
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
378/2014 Z. z.Nariadenie o zrušení nariadenia o podrobnosti označovania elektrických rúr01.01.2015
177/2014 Z. z.Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel01.11.2014
393/2013 Z. z.Novela nariadenia vlády o požiadavkách na výkon motorov a o požiadavkách na zníženie emisií31.12.2013
84/2013 Z. z.Nariadenie vlády o označovaní elektrických sušičiek pre domácnosť29.05.2013
477/2011 Z. z.Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu01.01.2012
289/2011 Z. z.Nariadenie vlády o technických požiadavkách na hriadele traktorov29.09.2011
254/2011 Z. z.Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach01.09.2011
71/2011 Z. z.Nariadenie o zabranení rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel09.04.2011
60/2011 Z. z.Vyhláška ustanovujúca požiadavky pre merania a kalibrácie15.03.2011
349/2010 Z. z.Nariadenie o technických požiadavkách detských ihrísk a rekreačných zariadení01.01.2011
320/2010 Z. z.Nariadenie o činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov01.08.2010
169/2010 Z. z.Osvedčenie o evidencii časť I, časť II a technické osvedčenie vozidla01.06.2010
168/2010 Z. z.Nariadenie o charakteristike dvojkolesových a trojkolesových motorových vozidiel01.05.2010
34/2010 Z. z.Nariadenie o vozidlách vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť a recyklovateľnosť 04.02.2010
523/2009 Z. z.Vyhláška o činnostiach v múzeu a galérii a o evidencii kultúrnych predmetov15.12.2009
508/2009 Z. z.Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami01.01.2010
505/2009 Z. z.Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody01.01.2010
464/2009 Z. z.Podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách20.11.2009
385/2009 Z. z.Nariadenie o montáži zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidiel16.10.2009
383/2009 Z. z.Nariadenie o rádiových odrušeniach motorových a prípojných vozidiel02.10.2009
...