BigArrow
Nájdených 1322
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
9/2010 Z. z.Zákon o sťažnostiach01.02.2010
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
575/2001 Z. z.Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy01.01.2002
153/2001 Z. z.Zákon o prokuratúre01.05.2001
270/1995 Z. z.Zákon o štátnom jazyku SR01.01.1996
63/1993 Z. z.Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní22.03.1993
564/1992 Zb.Zákon o spôsobe vykonania referenda11.12.1992
460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky01.10.1992
335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní01.01.2015
431/2013 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
430/2013 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
402/2013 Z. z.Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade04.12.2013
1/2013 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii
392/2011 Z. z.Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu01.12.2011
385/2011 Z. z.Vyhláška o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách15.11.2011
358/2011 Z. z.Vyhláška o Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 201401.01.2012
330/2011 Z. z.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia18.10.2011
179/2011 Z. z.Zákon o hospodárskej mobilizácii01.08.2011
429/2010 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy01.12.2010
323/2010 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb15.07.2010
...