BigArrow
Nájdených 2385
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
9/2010 Z. z.Zákon o sťažnostiach01.02.2010
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke01.02.2009
25/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní01.02.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti01.01.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive01.01.2004
395/2002 Z. z.Zákon o archívoch a registratúrach01.01.2003
575/2001 Z. z.Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy01.01.2002
223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch01.07.2001
211/2000 Z. z.Zákon o slobode informácií01.01.2001
253/1998 Z. z.Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR01.07.2006
143/1998 Z. z.Letecký zákon01.07.1998
202/1995 Z. z.Devízový zákon01.10.1995
372/1990 Zb.Zákon o priestupkoch01.10.1990
369/1990 Zb.Zákon o obecnom zriadení24.11.1990
85/1990 Zb.Zákon o petičnom práve29.03.1990
71/1967 Zb.Správny poriadok01.01.1968
140/1998 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach01.06.1998
447/2015 Z. z.Zákon o miestnom poplatku za rozvoj01.11.2016
...