BigArrow
Nájdených 1277
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách01.01.2009
580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení01.01.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
601/2003 Z. z.Zákon o životnom minime01.01.2004
461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení01.01.2004
415/2014 Z. z.Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia01.01.2015
338/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu01.01.2015
295/2014 Z. z.Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 201501.01.2015
288/2014 Z. z.Opatrenie ustanovujúce obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa01.01.2015
264/2014 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám01.10.2014
219/2014 Z. z.Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny01.01.2015
116/2014 Z. z.Vyhláška o preddavkoch, platení a ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie01.05.2014
15/2014 Z. z.Opatrenie o kľúčových informáciách o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde01.02.2014
504/2013 Z. z.Opatrenie k výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia01.01.2014
469/2013 Z. z.Opatrenie o ustanovení výšky dôchodkovej hodnoty na rok 201401.01.2014
451/2013 Z. z.Opatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku01.01.2014
450/2013 Z. z.Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa01.01.2014
417/2013 Z. z.Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.01.2014
383/2013 Z. z.Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a viac súčasne narodených detí01.01.2014
...