BigArrow
Nájdených 1291
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách01.01.2009
580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení01.01.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
601/2003 Z. z.Zákon o životnom minime01.01.2004
461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení01.01.2004
283/2015 Z. z.Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 201601.01.2016
180/2015 Z. z.Vyhláška na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia01.08.2015
157/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu01.08.2015
112/2015 Z. z.Zákon o príspevku športovému reprezentantovi01.01.2016
415/2014 Z. z.Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia01.01.2015
338/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu01.01.2015
295/2014 Z. z.Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 201501.01.2015
288/2014 Z. z.Opatrenie ustanovujúce obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa01.01.2015
264/2014 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám01.10.2014
219/2014 Z. z.Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny01.01.2015
116/2014 Z. z.Vyhláška o preddavkoch, platení a ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie01.05.2014
15/2014 Z. z.Opatrenie o kľúčových informáciách o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde01.02.2014
504/2013 Z. z.Opatrenie k výpisu z osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia01.01.2014
469/2013 Z. z.Opatrenie o ustanovení výšky dôchodkovej hodnoty na rok 201401.01.2014
...