BigArrow
Nájdených 1302
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách01.01.2009
580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení01.01.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
601/2003 Z. z.Zákon o životnom minime01.01.2004
461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení01.01.2004
436/2015 Z. z.Opatrenie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde01.01.2016
414/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 201631.12.2015
413/2015 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 201631.12.2015
378/2015 Z. z.Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave02.01.2016
336/2015 Z. z.Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov15.12.2015
283/2015 Z. z.Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 201601.01.2016
180/2015 Z. z.Vyhláška na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia01.08.2015
157/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu01.08.2015
112/2015 Z. z.Zákon o príspevku športovému reprezentantovi01.01.2016
415/2014 Z. z.Opatrenie o vzore informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia01.01.2015
338/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu01.01.2015
295/2014 Z. z.Opatrenie o sume dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v r. 201501.01.2015
288/2014 Z. z.Opatrenie ustanovujúce obsah a štruktúru výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa01.01.2015
264/2014 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám01.10.2014
...