BigArrow
Nájdených 214
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
36/2005 Z. z.Zákon o rodine01.04.2005
601/2003 Z. z.Zákon o životnom minime01.01.2004
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím01.09.2015
383/2013 Z. z.Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a viac súčasne narodených detí01.01.2014
474/2011 Z. z.Vyhláška o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí01.01.2012
194/2011 Z. z.Opatrenie o úprave súm životného minima01.07.2011
337/2010 Z. z.Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa01.09.2010
335/2010 Z. z.Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku01.01.2011
571/2009 Z. z.Zákon o rodičovskom príspevku01.01.2010
317/2009 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch01.11.2009
252/2009 Z. z.Opatrenie o úprave súm životného minima01.07.2009
643/2008 Z. z.Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele01.01.2008
561/2008 Z. z.Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa01.01.2009
251/2008 Z. z.Vyhláška o pravidlách pre duálne zobrazovanie pri prechode na euro05.07.2008
201/2008 Z. z.Zákon o náhradnom výživnom01.07.2008
415/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima01.07.2006
224/2006 Z. z.Zákon o občianskych preukazoch01.07.2006
627/2005 Z. z.Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa01.01.2006
305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele01.09.2005