BigArrow
Nájdených 2380
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
251/2012 Z. z.Zákon o energetike01.09.2012
663/2007 Z. z.Zákon o minimálnej mzde01.02.2008
124/2006 Z. z.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci01.07.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
283/2002 Z. z.Zákon o cestovných náhradách01.07.2002
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách01.04.2002
311/2001 Z. z.Zákonník práce01.04.2002
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde01.09.1994
307/2014 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti01.01.2015
297/2014 Z. z.Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 201501.01.2015
296/2014 Z. z.Opatrenie o sumách stravného31.10.2014
245/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)01.10.2014
244/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)01.10.2014
221/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa01.09.2014
211/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)01.08.2014
210/2014 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo)01.09.2014
208/2014 Z. z.Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby01.08.2014
173/2014 Z. z.Výnos o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky01.07.2014
...