BigArrow
Nájdených 2424
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
251/2012 Z. z.Zákon o energetike01.09.2012
663/2007 Z. z.Zákon o minimálnej mzde01.02.2008
124/2006 Z. z.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci01.07.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
283/2002 Z. z.Zákon o cestovných náhradách01.07.2002
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách01.04.2002
311/2001 Z. z.Zákonník práce01.04.2002
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde01.09.1994
288/2015 Z. z.Vyhláška na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín01.12.2015
280/2015 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojárstvo)01.11.2015
279/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 201601.01.2016
219/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita a výška investičnej pomoci15.09.2015
218/2015 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)01.10.2015
217/2015 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)01.10.2015
216/2015 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)01.10.2015
215/2015 Z. z.Výnos o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, ťažobný priemysel a geológia)01.10.2015
190/2015 Z. z.Vyhláška o výške a úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií01.09.2015
147/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny01.07.2015
...