BigArrow
Nájdených 2413
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
251/2012 Z. z.Zákon o energetike01.09.2012
663/2007 Z. z.Zákon o minimálnej mzde01.02.2008
124/2006 Z. z.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci01.07.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti01.02.2004
283/2002 Z. z.Zákon o cestovných náhradách01.07.2002
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách01.04.2002
311/2001 Z. z.Zákonník práce01.04.2002
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde01.09.1994
190/2015 Z. z.Vyhláška o výške a úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií01.09.2015
147/2015 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny01.07.2015
128/2015 Z. z.Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií01.08.2015
61/2015 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.04.2015
400/2014 Z. z.Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu01.01.2015
394/2014 Z. z.Nariadenie vlády o platových tarifách štátnych zamestnancov01.01.2015
393/2014 Z. z.Nariadenie o platových tarifách zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme01.01.2015
307/2014 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti01.01.2015
297/2014 Z. z.Nariadenie vlády o sume minimálnej mzdy na rok 201501.01.2015
296/2014 Z. z.Opatrenie o sumách stravného31.10.2014
...