BigArrow
Nájdených 296
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
147/2001 Z. z.Zákon o reklame01.05.2001
610/2003 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách01.01.2004
125/2015 Z. z.Zákon o registri adries01.07.2015
402/2013 Z. z.Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade04.12.2013
91/2013 Z. z.Vyhláška o poskytovaní identifikácie volajúceho a lokalizačných údajov01.07.2013
63/2012 Z. z.Vyhláška o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby01.03.2012
381/2011 Z. z.Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.01.2012
324/2011 Z. z.Zákon o poštových službách14.10.2011
45/2011 Z. z.Zákon o kritickej infraštruktúre01.03.2011
532/2010 Z. z.Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska01.01.2011
205/2010 Z. z.Vyhláška o určených technických zariadeniach15.05.2010
291/2009 Z. z.Zákon o Špecializovanom trestnom súde17.07.2009
136/2009 Z. z.Vyhláška o elektronickom podpise v obchodnom a administratívnom styku08.04.2009
135/2009 Z. z.Vyhláška o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky08.04.2009
134/2009 Z. z.Vyhláška o produktoch elektronického podpisu08.04.2009
133/2009 Z. z.Obsah a rozsah prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou08.04.2009
132/2009 Z. z.Vyhláška o podmienkach certifikačných služieb a o požiadavkách na audit08.04.2009
131/2009 Z. z.Vyhláška o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch08.04.2009
516/2008 Z. z.Zákon o Audiovizuálnom fonde01.01.2009
659/2007 Z. z.Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike01.01.2008