Zákony pre ľudí>Právne oblasti>Cirkev a náboženstvo

Cirkev a náboženstvo

Oblasti

Doprava(1978)

Súvisiaci


BigArrow
Nájdených 69
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
299/2007 Z. z.Nariadenie o osobných požitkoch duchovných cirkví a náboženských spoločností01.07.2007
161/2005 Z. z.Zákon o vlastníctve k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam01.05.2005
167/2000 Z. z.Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku01.07.2000
282/1993 Z. z.Zákon o zmiernení majetkových krívd spôsobených cirkvám 01.01.1994
308/1991 Zb.Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností01.09.1991
571/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva28.12.1990
402/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého01.10.1990
298/1990 Zb.Zákon o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého19.07.1990
211/1990 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou29.05.1990
163/1990 Zb.Zákon o bohosloveckých fakultách10.05.1990
75/1975 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností štátom17.07.1975
100/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií11.07.1968
121/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva01.04.1950
228/1949 Zb.Vládne nariadenie o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci.04.11.1949
223/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom.01.11.1949
222/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom.01.11.1949
221/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom.01.11.1949
220/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom.01.11.1949
219/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom.01.11.1949
218/1949 Zb.Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom01.11.1949