BigArrow
Nájdených 1523
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách26.03.1997
152/1995 Z. z.Zákon o potravinách01.01.1996
422/2015 Z. z.Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií01.01.2016
309/2015 Z. z.Vyhláška o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách01.12.2015
243/2015 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na označovanie potravín01.11.2015
220/2015 Z. z.Nariadenie vlády o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov01.10.2015
63/2015 Z. z.Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom01.04.2015
36/2015 Z. z.Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve01.03.2015
30/2015 Z. z.Novela zákona o potravinách01.04.2015
342/2014 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby01.01.2015
164/2014 Z. z.Vyhláška označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné účely01.07.2014
163/2014 Z. z.Vyhláška dobrovoľného označovania potravín na účely informovania spotrebiteľa01.07.2014
132/2014 Z. z.Vyhláška o spracovanom ovocí a zelenine, hubách, olejninách, zemiakoch a výrobkoch z nich01.06.2014
107/2014 Z. z.Nariadenie o poskytovaní pomoci pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi01.05.2014
30/2014 Z. z.Vyhláška o požiadavkách na nápoje01.04.2014
29/2014 Z. z.Vyhláška o majonézach a majonézových výrobkoch01.04.2014
24/2014 Z. z.Vyhláška o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách01.04.2014
2/2014 Z. z.Vyhláška o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia01.02.2014
477/2013 Z. z.Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín01.01.2014
421/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri01.01.2014
...