BigArrow
Nájdených 671
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
253/1998 Z. z.Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR01.07.2006
270/1995 Z. z.Zákon o štátnom jazyku SR01.01.1996
40/1993 Z. z.Zákon o štátnom občianstve SR15.02.1993
564/1992 Zb.Zákon o spôsobe vykonania referenda11.12.1992
176/2015 Z. z.Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím01.09.2015
142/2015 Z. z.Vyhláška o registri adries01.07.2015
125/2015 Z. z.Zákon o registri adries01.07.2015
535/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov01.01.2012
1/2011 Z. z.Nariadenie o čase sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 201110.01.2011
647/2007 Z. z.Zákon o cestovných dokladoch15.01.2008
224/2006 Z. z.Zákon o občianskych preukazoch01.07.2006
474/2005 Z. z.Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí01.01.2006
238/2005 Z. z.Vyhláška o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní15.06.2005
85/2005 Z. z.Zákon o politických stranách a politických hnutiach01.06.2005
215/2004 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností01.05.2004
555/2003 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach01.01.2004
599/2001 Z. z.Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami01.01.2002
529/2001 Z. z.Vyhláška, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov01.01.2002
4/2000 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 200115.01.2000
298/1999 Z. z.Zákon o správe štátnych hraníc01.12.1999
...