BigArrow
Nájdených 657
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
281/2015 Z. z.Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov01.01.2016
345/2012 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe01.01.2013
328/2012 Z. z.Vyhláška o evakuácii01.11.2012
220/2012 Z. z.Vyhláška o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie15.08.2012
114/2012 Z. z.Vyhláška o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí01.07.2012
7/2012 Z. z.Vyhláška o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva01.02.2012
473/2011 Z. z.Vyhláška o predaji životne dôležitých výrobkov01.01.2012
385/2011 Z. z.Vyhláška o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách15.11.2011
179/2011 Z. z.Zákon o hospodárskej mobilizácii01.08.2011
455/2010 Z. z.Nariadenie o zrušení Vojenského obvodu Javorina01.01.2011
435/2010 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR01.01.2011
7/2010 Z. z.Zákon o ochrane pred povodňami01.02.2010
285/2009 Z. z.Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie01.09.2009
433/2008 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 200801.12.2008
144/2008 Z. z.Zákon o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika01.09.2008
508/2007 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 200701.12.2007
218/2007 Z. z.Zákon o zákaze biologických zbraní01.06.2007
194/2007 Z. z.Vyhláška o podrobnejších geodetických a kartografických činnostiach01.05.2007
...