BigArrow
Nájdených 1020
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
251/2012 Z. z.Zákon o energetike01.09.2012
131/2010 Z. z.Zákon o pohrebníctve01.01.2011
448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách01.01.2009
289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice01.09.2008
473/2005 Z. z.Zákon o súkromnej bezpečnosti01.01.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon01.07.2004
586/2003 Z. z.Zákon o advokácii01.01.2004
530/2003 Z. z.Zákon o obchodnom registri01.02.2004
190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive01.01.2004
147/2001 Z. z.Zákon o reklame01.05.2001
143/1998 Z. z.Letecký zákon01.07.1998
18/1996 Z. z.Zákon o cenách01.04.1996
233/1995 Z. z.Exekučný poriadok01.12.1995
513/1991 Zb.Obchodný zákonník01.01.1992
455/1991 Zb.Živnostenský zákon01.01.1992
140/1998 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach01.06.1998
168/1996 Z. z.Zákon o cestnej doprave01.09.1996
321/2014 Z. z.Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov01.12.2014
262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín01.11.2014
...