BigArrow
Nájdených 1016
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa01.07.2007
36/2005 Z. z.Zákon o rodine01.04.2005
7/2005 Z. z.Zákon o konkurze a reštrukturalizácii01.01.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti01.01.2005
530/2003 Z. z.Zákon o obchodnom registri01.02.2004
64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách26.03.1997
233/1995 Z. z.Exekučný poriadok01.12.1995
162/1995 Z. z.Katastrálny zákon01.01.1996
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok01.04.1964
487/2013 Z. z.Zákon o protifašistickom odboji01.02.2014
225/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek15.08.2013
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy01.10.2013
97/2013 Z. z.Zákon o pozemkových spoločenstvách01.05.2013
364/2012 Z. z.Vyhláška o energetickej hospodárnosti budov01.01.2013
474/2011 Z. z.Vyhláška o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí01.01.2012
337/2011 Z. z.Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie01.01.2012
183/2011 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii01.08.2011
161/2011 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu01.07.2011
...