BigArrow
Nájdených 1033
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa01.07.2007
36/2005 Z. z.Zákon o rodine01.04.2005
7/2005 Z. z.Zákon o konkurze a reštrukturalizácii01.01.2006
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch01.04.2005
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti01.01.2005
530/2003 Z. z.Zákon o obchodnom registri01.02.2004
64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách26.03.1997
233/1995 Z. z.Exekučný poriadok01.12.1995
162/1995 Z. z.Katastrálny zákon01.01.1996
40/1964 Zb.Občiansky zákonník01.04.1964
99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok01.04.1964
380/2014 Z. z.Vyhláška ku zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní01.01.2015
335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní01.01.2015
180/2014 Z. z.Zákon o podmienkach výkonu volebného práva01.07.2014
140/2014 Z. z.Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku01.06.2014
102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov01.05.2014
487/2013 Z. z.Zákon o protifašistickom odboji01.02.2014
225/2013 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek15.08.2013
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy01.10.2013
97/2013 Z. z.Zákon o pozemkových spoločenstvách01.05.2013
...