BigArrow
Nájdených 3387
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov01.05.2014
296/2012 Z. z.Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu28.09.2012
59/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát dohovoru01.03.2012
404/2011 Z. z.Zákon o pobyte cudzincov01.01.2012
201/2011 Z. z.Nariadenie o chemickej analýze a monitorovaní stavu vôd01.07.2011
126/2011 Z. z.Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií01.05.2011
154/2010 Z. z.Zákon o európskom zatýkacom rozkaze01.09.2010
466/2009 Z. z.Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok15.12.2009
583/2008 Z. z.Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti31.12.2008
369/2008 Z. z.Nariadenie o opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou01.10.2008
90/2008 Z. z.Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce01.05.2008
617/2007 Z. z.Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci01.02.2008
466/2007 Z. z.Zákon o ochrane pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov01.11.2007
91/2007 Z. z.Zákon o európskom družstve01.04.2007
76/2007 Z. z.Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní01.03.2007
66/2007 Z. z.Nariadenie o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu01.04.2007
266/2006 Z. z.Nariadenie o bezpečnosti lietadiel používajúcich letiská na území SR15.05.2006
78/2006 Z. z.Nariadenie o zvukových výstražných zariadeniach pre vozidlá15.02.2006
77/2006 Z. z.Nariadenie o hmotnosti a rozmeroch dvojkolesových a trojkolesových vozidiel15.02.2006
74/2006 Z. z.Nariadenie o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových vozidlách15.02.2006
...