BigArrow
Nájdených 310
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
162/1995 Z. z.Katastrálny zákon01.01.1996
182/1993 Z. z.Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov01.09.1993
227/2015 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 201601.01.2016
258/2014 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 201501.01.2015
98/2014 Z. z.Zákon o krátkodobom nájme bytu01.05.2014
449/2013 Z. z.Opatrenie o vzore žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania01.01.2014
287/2013 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 201401.01.2014
284/2013 Z. z.Vyhláška o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania01.01.2014
228/2013 Z. z.Nariadenie vlády ustanovujúce výšku dotácie na obstaranie nájomného bytu01.01.2014
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy01.10.2013
150/2013 Z. z.Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania01.01.2014
272/2012 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 201301.01.2013
338/2011 Z. z.Opatrenie o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov15.11.2011
326/2011 Z. z.Vyhláška o vzore žiadosti o bytovej náhrade a deklarácie majetku15.10.2011
325/2011 Z. z.Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov01.11.2011
296/2011 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 201201.01.2012
261/2011 Z. z.Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov01.09.2011
375/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 201101.01.2011
22/2010 Z. z.Vyhláška o Spravovacom poriadku pre katastrálne úrady a správy katastra01.02.2010
461/2009 Z. z.Vyhláška, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon01.12.2009
...