BigArrow
Nájdených 1283
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
7/2005 Z. z.Zákon o konkurze a reštrukturalizácii01.01.2006
222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty01.05.2004
199/2004 Z. z.Colný zákon01.05.2004
618/2003 Z. z.Autorský zákon01.01.2004
586/2003 Z. z.Zákon o advokácii01.01.2004
610/2003 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách01.01.2004
236/2015 Z. z.Nariadenie vlády o technických požiadavkách teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá15.10.2015
234/2015 Z. z.Nariadenie o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu20.04.2016
220/2015 Z. z.Nariadenie vlády o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov01.10.2015
167/2015 Z. z.Nariadenie vlády o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky14.09.2015
75/2015 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka15.04.2015
70/2015 Z. z.Nariadenie vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu01.07.2015
63/2015 Z. z.Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom01.04.2015
55/2015 Z. z.Nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami01.04.2015
36/2015 Z. z.Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve01.03.2015
378/2014 Z. z.Nariadenie o zrušení nariadenia o podrobnosti označovania elektrických rúr01.01.2015
342/2014 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby01.01.2015
177/2014 Z. z.Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel01.11.2014
431/2013 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
418/2013 Z. z.Novela nariadenie vlády o zozname účinných látok pre biocídne výrobky01.01.2014
...