BigArrow
Nájdených 1266
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
7/2005 Z. z.Zákon o konkurze a reštrukturalizácii01.01.2006
222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty01.05.2004
199/2004 Z. z.Colný zákon01.05.2004
618/2003 Z. z.Autorský zákon01.01.2004
586/2003 Z. z.Zákon o advokácii01.01.2004
610/2003 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách01.01.2004
36/2015 Z. z.Nariadenie vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve01.03.2015
378/2014 Z. z.Nariadenie o zrušení nariadenia o podrobnosti označovania elektrických rúr01.01.2015
342/2014 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby01.01.2015
177/2014 Z. z.Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel01.11.2014
431/2013 Z. z.Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
418/2013 Z. z.Novela nariadenie vlády o zozname účinných látok pre biocídne výrobky01.01.2014
393/2013 Z. z.Novela nariadenia vlády o požiadavkách na výkon motorov a o požiadavkách na zníženie emisií31.12.2013
349/2013 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom15.11.2013
229/2013 Z. z.Nariadenie vlády o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť01.09.2013
152/2013 Z. z.Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - vnútroštátne platby15.06.2013
84/2013 Z. z.Nariadenie vlády o označovaní elektrických sušičiek pre domácnosť29.05.2013
83/2013 Z. z.Nariadenie vlády o ochrane zdravia pred rizikami biologických faktorov pri práci15.04.2013
431/2012 Z. z.Nariadenie vlády o znížení emisií z dieselových motorov02.01.2013
430/2012 Z. z.Nariadenie vlády o meraní emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva02.01.2013
...