BigArrow
Nájdených 851
...
ČísloNázov predpisuÚčinnosť od
483/2001 Z. z.Zákon o bankách01.01.2002
233/1995 Z. z.Exekučný poriadok01.12.1995
566/1992 Zb.Zákon o Národnej banke Slovenska01.01.1993
187/1919 Zb.Zákon o uprave obehu a správy platidiel12.04.1919
49/1918 Zb.Zákon o zavedení obchodních platidel.28.11.1918
287/2013 Z. z.Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 201401.01.2014
286/2013 Z. z.Vyhláška o poplatkoch v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami15.09.2013
139/2013 Z. z.Opatrenie o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami01.07.2013
36/2013 Z. z.Zákon o rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii27.02.2013
6/2013 Z. z.Opatrenie o starobnom dôchodkovom sporení15.01.2013
5/2013 Z. z.Opatrenie o výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch15.01.2013
296/2012 Z. z.Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu28.09.2012
247/2012 Z. z.Vyhláška o základnom bankovom produkte01.09.2012
180/2012 Z. z.Opatrenie o metódach a postupoch v dôchodkovom fonde01.07.2012
179/2012 Z. z.Vyhláška o doplnkovom dôchodkovom sporení01.07.2012
163/2012 Z. z.Opatrenie o informácii, službe a plnení, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením15.06.2012
162/2012 Z. z.Opatrenie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti15.06.2012
161/2012 Z. z.Vyhláška o dôchodkovej spoločnosti15.06.2012
384/2011 Z. z.Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií01.01.2012
290/2010 Z. z.Vyhláška o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro01.07.2010
...